„Powstanie innowacyjnego, ekologicznego aparthotelu przyjaznego rowerzystom.”


GREEN CONCRETE SYLWIA WITASIK I PIOTR WITASIK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich pn. „Powstanie innowacyjnego, ekologicznego aparthotelu przyjaznego rowerzystom.”

 


Cele projektu
CELEM PROJEKTU jest powstanie ekologicznego aparthotelu przyjaznego rowerzystom poprzez wprowadzenie
innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług turystycznych na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Celem cząstkowym jest dostosowanie przedsiębiorstwa do skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom
wystąpienia epidemii COVID-19 poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur i zakup wyposażenia.

 


Planowane efekty:
- Liczba wprowadzonych innowacji produktowych (1,00 szt.)

- Liczba wprowadzonych innowacji procesowych (1,00 szt.)

- Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie utrzymana dzięki realizacji inwestycji (5 etatów)

- Wzrost przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów

 


Wartość całego projektu: 6 382 617,60 PLN

 


Wkład Funduszy Europejskich: 2 854 016,00 PLN